lightclip logo  Wanneer kunnen problemen optreden?   logo lightclip

In veel gebouwen moet ook overdag kunstlicht gebruikt worden. Als dat uitvalt, zullen aanwezigen de weg naar de uitgang moeten kunnen vinden.
In Nederland zijn er strikte regels voor de markering van nooduitgangen. Maar vaak zijn die markeringen spaarzaam aangebracht en moeilijk of niet zichtbaar (vanwege grote afstand, wanden, stellingkasten of reclamemateriaal).
Mensen weten dan niet waarheen ze moeten lopen. Maar al zijn de markeringen boven de nooduitgangen zichtbaar, dan is het pad ernaar toe onbekend; in het donker zijn de obstakels op dat pad onzichtbaar. Zelfs als mensen rustig lopen is er kans op letsel. En als er paniek uitbreekt en mensen gaan rennen zal de toestand alleen maar verergeren. Anderen hebben onder die omstandigheden juist de neiging om stil te blijven zitten/staan. Daarmee kan kostbare evacuatietijd verloren gaan.

De kans dat problemen zich gaan voordoen wordt groter als
  • een ruimte onoverzichtelijk is ingedeeld
  • er veel mensen aanwezig zijn
  • veel mensen de ruimte niet goed kennen
  • er veel objecten op de vloer aanwezig zijn

  • Mensen moeten in dergelijke situaties bij voorkeur continu en van dichtbij geleid worden om een veilige weg naar een uitgang te volgen.