lightclip logo  Technische specificatie van de Light Clip  
 en haar functionaliteit
logo lightclip


Omschrijving Nalichtende drie dimensionale kunststof pijl
Toxiciteit Niet toxisch; voldoet aan ELINCS
Maatvoering 150 x 200 mm
Bewegelijkheid In 8 standen draaibaar
Nalichtingskarakteristieken Conform DIN 67510 **)
Behoud functionaliteit Langer dan 10 jaar 
**) De nalichtendheid is beter dan 6x DIN 67510: onder standaard voorgeschreven meetcondities bedraagt de nalichtingssterkte 133 7 mcd/m2, ofwel ruim een factor 6 lichtsterker dan de norm van 20 mcd/m2 na 10 minuten. Deze ondergrens wordt door de Light Clip pas bereikt na 60 minuten. De totale nalichtingsduur totdat de Light Clip niet meer met het blote oog kan worden waargenomen (minder dan 0,3 mcd/m2) bedraagt bij benadering 3000 minuten, ofwel 2 dagen.